Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 10.12.2018

Liczba wejść na stronę: 22667
Statut Gminy

 

Tekst jednolity uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia
z dnia 15 kwietnia 1999 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Toruń
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2014 roku poz. 3228)

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami:

  • uchwałą nr 552/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 14 września 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń przyjętego uchwałą nr 146/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2000 roku nr 88 poz. 729);
  • uchwałą nr 32/02 Rady Miasta Torunia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2003 roku nr 10 poz. 185);
  • uchwałą nr 312/03 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 roku nr 24, poz. 297)
  • uchwałą nr 729/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 roku nr 44, poz. 452)
  • uchwałą nr 858/10 Rady Miasta Torunia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 roku nr 153, poz. 1894);
  • uchwałą nr 71/11 Rady Miasta Torunia z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 95 poz. 747);
  • uchwałą nr 213/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miasta Torunia stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 271 poz. 2725);uchwałą nr 602/13 Rady Miasta Torunia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 2809);
  • uchwałą nr 603/13 Rady Miasta Torunia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta  Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 2810).

Do pobrania

 
 
 
 


Metryczka
Podmiot udostępniający: RMT
Kto wytworzył: Beata Czerwonka
Data wytworzenia: 30-09-2010
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 30-09-2010
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 21-11-2018
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt