Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 21.07.2017

Liczba wejść na stronę: 160414
Praca w innych jednostkach


Ogłoszenia o pracy w innych jednostkach gminnych:


Rok 2017:

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert na wolne od dnia 1.08.2017r. kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przy ul. Konopnickiej 13.

Rada Nadzorcza Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Bema73-89, ogłasza nabór ofert kandydatów na stanowisko prezesa zarządu Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Oświadczenie (druk) o zobowiązaniu kandydata do podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania  ze spółką Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. w określonym terminie (.doc)
 2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa zarządu Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o. (.pdf)
 3. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za lata 2015 i 2016 (.pdf)
 4. Struktura organizacyjna Spółki (.pdf)

Terminy:

 • Data publikacji ogłoszenia: 17.07.2017
 • Termin składania ofert: 9.08.2017


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr w Przedszkolu Miejskim nr 5 im. Juliana Tuwima, ul. Dekerta 27/35, 87-100 Toruń.

 • Data publikacji ogłoszenia: 17.07.2017
 • Termin składania ofert: 11.08.2017


Rada Nadzorcza Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki  31/35 ogłasza nabór ofert kandydatów na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.


Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. organizacyjno-technicznych.

 • Data publikacji ogłoszenia: 11.07.2017
 • Termin składania ofert: 24.07.2017


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 17 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr w Przedszkolu Miejskim nr 17.

 • Data publikacji ogłoszenia: 6.07.2017
 • Termin składania ofert: 11.08.2017


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33 Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownika gospodarczego w wymiarze 1/2 etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 5.07.2017
 • Termin składania ofert: 24.08.2017


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 B, ogłasza nabór ofert na stanowisko: Główny specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych.

Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko: technik (1 etat).

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista d/s kadr w Przedszkolu Miejskim nr 6 im. Wandy Chotomskiej ul. Szosa Chełmińska 130, 87-100 Toruń

 • Data publikacji ogłoszenia: 14.06.2017
 • Termin składania ofert: 04.07.2017


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadr w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Toruniu, ul. Warszawska 1/5.

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Działu Zarządzania.

 • Data publikacji ogłoszenia: 26.05.2017
 • Termin składania ofert: 19.06.2017


Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu zatrudni na stanowisko: Starszy Asystent, w wymiarze 1 etatu, na czas zastępstwa.

 • Data publikacji ogłoszenia: 25.05.2017
 • Termin składania ofert: 16.06.2017Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu zatrudni na stanowisko: Starszy Projektant, w wymiarze 1 etatu, na czas zastępstwa.

 • Data publikacji ogłoszenia: 25.05.2017
 • Termin składania ofert: 16.06.2017


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. kadr w Zespole Szkół Nr 26 w Toruniu, ul. Fałata 88/90.

Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista w Zespole Administracyjno-Kancelaryjnym w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych, ul. Rydygiera 12a.

Rada Nadzorcza Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki  31/35 ogłasza nabór ofert kandydatów na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. eksploatacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

 1. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
 2. Zasady przeprowadzenia naboru ofert na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. eksploatacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
 3. Sprawozdanie z działalności spółki 2015
 4. Sprawozdanie z działalności spółki 2016
 5. Sprawozdanie finansowe 2015
 6. Sprawozdanie finansowe 2016
 7. Schemat organizacyjny spółki
 8. Oświadczenie kandydata

Rada Nadzorcza Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki  31/35 ogłasza nabór ofert kandydatów na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

 1. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
 2. Zasady przeprowadzenia naboru ofert na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
 3. Sprawozdanie z działalności spółki 2015
 4. Sprawozdanie z działalności spółki 2016
 5. Sprawozdanie finansowe 2015
 6. Sprawozdanie finansowe 2016
 7. Schemat organizacyjny spółki
 8. Oświadczenie kandydata


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 224/226

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli ogłasza nabór ofert na stanowisko doradcy metodycznego.

 • Data publikacji ogłoszenia: 28.04.2017
 • Termin składania ofert: 12.05.2017


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko Starszy referent ds. informatyki.

Rada Nadzorcza Spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika 27 ogłasza nabór ofert na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 1. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 2. Zasady przeprowadzenia naboru ofert kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 3. Sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2014 r. i 2015 r. (na stronie TFPK)
 4. Umowa spółki (na stronie TFPK)
 5. Struktura organizacyjna (na stronie TFPK)
 • Data publikacji ogłoszenia: 25.04.2017
 • Termin składania ofert: 10.05.2017


Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu

 • Data publikacji: 19.04.2017 r.
 • Termin składania ofert: terminy podane są w załączniku do zarządzenia


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko Inspektor ds. technicznych.

Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Analiz w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych ul. Rydygiera 12aRada Nadzorcza Spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, ogłasza nabór ofert na kandydatów na stanowiska: prezesa Zarządu oraz zastępcy prezesa Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o w Toruniu.

Materiały dodatkowe do ogłoszenia:

 1. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowiska: prezesa Zarządu oraz zastępcy prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu
 2. Zasady przeprowadzenia naboru ofert kandydatów na stanowiska: prezesa Zarządu oraz zastępcy prezesa Zarządu MPO Sp. z o.o. w Toruniu
 3. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2014 r. i 2015 r.
 4. Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki MPO Sp. z o.o. w Toruniu
 5. Struktura organizacyjna Spółki

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Starszy referent ds. informatyki.

Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko urzędnicze, w ramach umowy na zastępstwo, w Dziale Rozwoju i Obsługi Przedsiębiorców Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu z siedzibą przy ulicy Mikołaja Kopernika 4.

 • Data publikacji ogłoszenia: 16.03.2017
 • Termin składania ofert: 20.03.2017


Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 B, ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Józefa Bema w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty, w kasie szkoły w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu ul. Grunwaldzka 25b.

Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko kierownik Działu Techniczno-Organizacyjnego.

Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów (umowa o pracę, 1 etat).

Rada Nadzorcza Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 24/26 ogłasza nabór ofert na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

Materiały dodatkowe do ogłoszenia:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Informatyk.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.

Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. projektów i współpracy międzynarodowej.

 • Data publikacji ogłoszenia: 16.02.2017
 • Termin składania ofert: 2.03.2017


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko pracy - główny księgowy (umowa o pracę, 1/2 etatu).

 • Data publikacji ogłoszenia: 14.02.2017
 • Termin składania ofert: 23.02.2017


Dyrektor Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy - w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu ul. Bydgoska 7 (1/2 etatu, umowa o pracę od 1 marca 2017).

 • Data publikacji ogłoszenia: 30-01-2017
 • Termin składania ofert: 10.02.2017

Dyrektor Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - księgowego - w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu, ul. Bydgoska 7 (1/2 etatu, umowa o pracę od 1 marca 2017).

Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko: kierownik Działu Techniczno-Organizacyjnego (liczba etatów 1, umowa o pracę).

Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Promocji Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 10.01.2017
 • Termin składania ofert: 25.01.2017

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159 B ogłasza nabór ofert na stanowisko Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych.


Rok 2016:

Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów (1 etat, umowa o pracę).

 • Data publikacji ogłoszenia: 28.12.2016
 • Termin składania ofert: 13.01.2016


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Aspirant pracy socjalnej – animator w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 7.12.2016
 • Termin składania ofert: 13.12.2016


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Pedagog – terapeuta w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 7.12.2016
 • Termin składania ofert: 13.12.2016


Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Toruniu zatrudni pracownika na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, na zastępstwo, na stanowisku: bibliotekarz.

 • Data publikacji ogłoszenia: 6.12.2016
 • Termin składania ofert: 14.12.2016


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Pedagog – terapeuta w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c 87-100 Toruń na wolne stanowisko Aspirant pracy socjalnej – animator w Klubie Samopomocy w wymiarze 3/4 etatu.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych

 • Data publikacji ogłoszenia: 25.11.2016 r.
 • Termin składania ofert: 6.12.2016 r. 
 • Przedłuża się termin składania ofert do dnia 12.12.2016 r.  
 • Informacja o wyniku naboru


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w wymiarze pełnego etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 15.11.2016
 • Termin składania ofert: 28.11.2016 r.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 - Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownika gospodarczego, w wymiarze 1/2 etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 10.11.2016
 • Termin składania ofert: 25.11.2016
 • Nabór został unieważniony (21.11.2016)


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń na wolne stanowisko  Konsultant-Koordynator merytoryczny Klubu Samopomocy w wymiarze pełnego etatu.

 •     Data publikacji ogłoszenia: 26.10.2016
 •     Termin składania ofert: 7.11.2016


Zarząd TIS Sp. z o.o. w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofe1i w Toruńskiej Infrastrukturze Sportowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bema 73-89 w Toruniu na wolne stanowisko specjalisty ds. marketingu i sprzedaży w Spółce TIS Toruń.

 • Data publikacji ogłoszenia: 11.10.2016
 • Termin składania ofert: 23.10.2016


Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. projektów (1 etat).

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta (w wymiarze 0,5 etatu).

 • Data publikacji ogłoszenia: 26.09.2016
 • Termin składania ofert: 3.10.2016


Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – starszego referenta ds. kadr w wymiarze 1/2 etatu.

 •     Data publikacji ogłoszenia: 7.09.2016
 •     Termin składania ofert: 20.09.2016


Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu zatrudni na stanowisko - Asystent - w wymiarze 1 etatu, na czas zastępstwa – na rok.

 • Data publikacji ogłoszenia: 1.09.2016
 • Termin składania ofert: 30.09.2016

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu zatrudni na stanowisko - Projektant - w wymiarze 1 etatu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 1.09.2016
 • Termin składania ofert: 30.09.2016


Dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej ogłasza nabór na wolne stanowisko: Organizator pracy artystycznej w Dziale Organizacji Koncertów i Audycji Szkolnych. Liczba / wymiar etatów: 1.

 • Data publikacji ogłoszenia: 11.08.2016
 • Termin składania ofert: 29.08.2016
 • Nabór na stanowisko organizatora pracy artystycznej w TOS nie został rozstrzygniętyDyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. płac, w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego intendenta w wymiarze 3/4 etatu.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 B, ogłasza nabór ofert na stanowisko: Inspektora ds. technicznych.

Dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referent ds. księgowości (liczba, wymiar etatów: 1).

Dyrektor Gimnazjum Nr 3 im Jana Pawła II w Toruniu ogłasza  nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. płac  w Gimnazjum Nr 3 w Toruniu – etat 40 godz./tyg.

Dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej ogłasza nabór na wolne stanowisko Księgowej. Liczba, wymiar etatów - 1.

 • Data publikacji ogłoszenia: 1.06.2016
 • Termin składania ofert: 8.06.2016
 • Informacja o wyniku naboru: nabór nie został rozstrzygnięty


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu ogłasza publiczny nabór kandydatów na wolne stanowisko Depozytariuszki w Dziale Izba Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. kadr i płac w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Toruniu.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Baj Pomorski w Toruniu


Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej


Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko: Dyrektor finansowy - Główny Księgowy.

 • Data publikacji ogłoszenia: 21.04.2016
 • Termin składania ofert: 5.05.2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu ogłasza nabór ogólny kandydatów na wolne stanowisko Opiekuna / ratownika medycznego w Dziale Izba Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko kierownika gospodarczego.

 • Data publikacji ogłoszenia: 3.04.2016
 • Termin składania ofert: 15.04.2016

Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Organizacyjnym Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 31.03.2016
 • Termin składania ofert: 8.04.2016

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu, ul. mjr. Sucharskiego 2, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 im. Czesława Janczarskiego w Toruniu, ul. Bażyńskich 22 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu


Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu samorządowa instytucja kultury Gminy Miasta Toruń, samodzielna osoba prawna, poszukuje osoby na stanowisko: Głównego Księgowego.

 • Data publikacji ogłoszenia: 1.03.2016
 • Termin składania ofert: 11.03.2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń na wolnych 13 stanowisk urzędniczych podinspektora w wymiarze pełnego etatu. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Alimentacyjnych w wymiarze pełnego etatu.

Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Organizacyjnym Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu z siedzibą przy ulicy Mikołaja Kopernika 4.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Szkole Podstawowej nr 13. im. Jana Pawła II w Toruniu, z siedzibą przy ul. Krasińskiego 45/47, na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. administracyjnych, w wymiarze 1/2 etatu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert w Szkole Podstawowej nr 13. im. Jana Pawła II w Toruniu, z siedzibą przy ul. Krasińskiego 45/47, na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. finansowych, w wymiarze 1/2 etatu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza  publiczny nabór ofert na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego, w wymiarze pełnego etatu, w Dziale Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40 c, 87-100 Toruń.

 • Data publikacji ogłoszenia: 8.02.2016
 • Termin składania ofert: 12.02.2016

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 28 w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. płac, wolne od 01.03.2016 r., w Zespole Szkół Nr 28 w Toruniu.

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, ul. Osikowa 15, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielnego referenta w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 B, ogłasza nabór ofert na stanowisko: Specjalista ds. technicznych.

 • Data publikacji ogłoszenia: 2.02.2016
 • Termin składania ofert: 12.02.2016

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA.

 • Data publikacji ogłoszenia: 22.01.2016
 • Termin składani ofert: 27.01.2016

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Edukacji  i  Profilaktyki Uzależnień  w  Toruniu ogłasza nabór ogólny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-kadrowych w  Miejskim Ośrodku Edukacji  i  Profilaktyki Uzależnień w  Toruniu

 • Data publikacji ogłoszenia: 13.01.2016
 • Termin składanie ofert: 27.01.2016


Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów. Liczba etatów: 2. Forma zatrudnienia: l etat - umowa o pracę, l etat umowa o pracę na czas zastępstwa.

 • Data publikacji ogłoszenia: 5.01.2016
 • Termin składania ofert: 11.01.2016
 • Termin składania ofert został wydłużony do dnia 20.01.2016
 • Informacja o wynikach naboru

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza  publiczny nabór ofert na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego, w wymiarze pełnego etatu, w Dziale Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego, w wymiarze pełnego etatu, w Dziale Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.

 • Data publikacji ogłoszenia: 18.12.2015
 • Termin składania ofert: 28.12.2015


Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko Referenta ds. księgowości.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu ul. Kasztanowa 16.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na stanowisko kierownika biura obsługi mieszkańców II.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza  publiczny nabór ofert na wolne kierownicze stanowisko  urzędnicze  zastępcy dyrektora ds. usług społecznych,  w wymiarze pełnego etatu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu,  ul. Konstytucji 3 Maja 40 c,  87-100 Toruń.

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektora.

 • Data publikacji: 16.11.2015 r.
 • Termin składania ofert: 23.11.2015 r.


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Czesława Janczarskiego w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze: 1. Główny Księgowy; 2. Specjalista ds. płac i kadr, w Przedszkolu Miejskim Nr 15, ul. Bażyńskich 22 w Toruniu.

 • Data publikacji: 16.11.2015 r.
 • Termin składania ofert: 26.11.2015 r.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

Dyrektor Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta ds. kadr.

Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. Public Relations.

Dyrektor Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik techniczno-gospodarczy.

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem punktu poboru opłaty skarbowej.

 • Data publikacji ogłoszenia: 28.09.2015
 • Termin składania ofert: 9.10.2015


Dyrektor Centrum Kultury Zamek w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik techniczno-gospodarczy.

 • Data publikacji ogłoszenia: 28.09.2015
 • Termin składania ofert: 8.10.2015


Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. współpracy zewnętrznej w Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, ul. Mikołaja Kopernika 4, 87-100 Toruń.

Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. promocji i współpracy zewnętrznej w Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ul. Mikołaja Kopernika 4, 87-100 Toruń (ogłoszenie poprawione).

Dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej ogłasza nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży i marketingu w Dziale Organizacji Koncertów i Audycji Szkolnych.

 • Data publikacji ogłoszenia: 3.08.2015
 • Termin składania ofert: 14.08.2015

Dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej ogłasza nabór na wolne stanowisko: Organizator pracy artystycznej w Dziale Organizacji Koncertów i Audycji Szkolnych.

 • Data publikacji ogłoszenia: 3.08.2015
 • Termin składania ofert: 14.08.2015Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 13-12-2010
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 13-12-2010
Kto zmodyfikował: Kamila Raniszewska
Data ostatniej modyfikacji: 18-07-2017
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt