Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 11.07.2020

Liczba wejść na stronę: 25916
Sprzedaż akcji spółek miejskich

   
  
Ogłoszenia bieżące:

Nie ma

 


Ogłoszenia archiwalne:

Prezydent Miasta Torunia zaprasza do negocjacji w przedmiocie zbycia akcji imiennych spółki działającej pod firmą "Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna" z siedzibą w Toruniu, ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń, w liczbie 200 (słownie: dwieście) stanowiących 75,5% kapitału zakładowego spółki.

Dokumenty do pobrania:

 


Prezydent Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na nabycie 58 udziałów spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 165/167.

Dokumenty do pobrania:

      


Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia należących do Gminy Miasta Toruń akcji spółki: Toruński Klub Piłkarski ELANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu.


Dokumenty do pobrania:
  
/-/  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Ewa Kossakowska
Data wytworzenia: 12-04-2014
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 12-04-2014 22:59:13
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 29-08-2019 14:12:46
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt