Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 12.12.2018

Liczba wejść na stronę: 21831
Nieodpłatna pomoc prawna

W Toruniu działa osiem punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców. W czterech z nich porad udzielają adwokaci lub radcy prawni, wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. Kolejne cztery są obsługiwane przez prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, wyłonionymi w konkursie.

 

Punkty pomocy prawnej są zlokalizowane w Toruniu w następujących miejscach:

 1. ul. Wały gen. Sikorskiego 10
  w godz. 7.30-11.30 (pok. 17)

 2. ul. Grudziądzka 126 b
  w godz. 8.00-12.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)

 3. ul. Poznańska 52
  w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)

 4. ul. Dziewulskiego 38
  w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)

 5. ul. Wały gen. Sikorskiego 10
  poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.30-15.30; wtorek, czwartek w godz. 11.30-15.45 (pok. 17 - Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

 6. ul. Grudziądzka 126 b
  poniedziałek, wtorek, środa w godz. 13.00-17.00; środa, czwartek w godz. 12.45-17.00  (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

 7. ul. Poznańska 52
  w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki)

 8. ul. Dziewulskiego 38
  w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Fundacja HONESTE VIVERE)


Kto może korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

 • osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z powodu m.in.: przemocy w rodzinie, długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, bezrobocia, potrzeby ochrony macierzyństwa, sieroctwa, ubóstwa czy wielodzietności
 • młodzież do 26. roku życia
 • seniorzy, po ukończeniu 65. roku życia
 • osoby, które korzystają z Karty Dużej Rodziny, tj. rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu
 • każdy zagrożony lub poszkodowany (katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową)
 • kobiety w ciąży

 

Zakres pomocy prawnej
Porady są udzielane w zakresie prawa pracy, spraw administracyjnych, prawa podatkowego, ubezpieczenia społecznego, spraw karnych, cywilnych i rodzinnych oraz przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Bezpłatna pomoc prawna polega na sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowieniu pełnomocnika z urzędu, informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach czy wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego. Torunianie mogą liczyć również na pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego, sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne

Bezpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci lub radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych, z którymi gmina podpisała już umowę. Pomoc prawna jest także świadczona przez organizacje pozarządowe.


Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa przez udzielenie dotacji celowej. 


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz, Beata Romanows
Data wytworzenia: 31-12-2015
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 31-12-2015
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 20-08-2018
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt