Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 10.12.2018

Liczba wejść na stronę: 10826
Majątek Gminy

Zbiorcza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Toruń jest sporządzana w pierwszym kwartale każdego roku i opisuje stan na koniec roku poprzedniego. Publikacja na stronie BIP - na początku II kwartału.

 Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 30-06-2009
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 30-06-2009
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 11-04-2017
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt