Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.10.2021

Liczba wejść na stronę: 17350282
Data (2021-10-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 27801
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 146/2021Data zgromadzenia: 15.11.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-19:00
Miejsce zgromadzenia: Przy pomniku Mikołaja Kopernika
16.10.2021
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.36/2021Stacja bazowa BT43862 TORUŃ OSIEDLE JAKUBSKIE. 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 585/2021Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznych linii kablowych (elektroenergetycznej sieci kablowej) nn-0,4 kV i dwóch szafek pomiarowych przy ul. Bekasa w Toruniu (dz. nr 1135, 1118, 1119 obręb 74) 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 584/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Róży Jagielskiej dot. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kniaziewicza 29 w Toruniu (dz. nr 213 obręb 73) 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 583/2021Informuję, że Artor Europa sp. z o. o. poprzez pełnomocnika Pana Wiesława Michalskiego dokonali zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 25 w Toruniu (dz. nr 47, obręb 7) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 582/2021Informuję, że Pan Grzegorz Jasiński dokonał zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. 63 Pułku Piechoty 50 w Toruniu (dz. nr 969, obręb 70) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 581/2021Informuję, że DOMO SFERA Edyta Jopkiewicz – Suchocka poprzez pełnomocnika Panią Jadwigę Radzimierską dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych nr 1-9 przy ul. Moniuszki 37A w Toruniu (dz. nr 8, obręb 13) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 580/2021Informuję, że Pani Zofia Kryczka dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wesołej 17 w Toruniu (dz. nr 486, obręb 35) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 579/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Jadwigi Szczawik dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pod Krzywa Wieżą 22 w Toruniu (dz. nr 208/1, obręb 14) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 578/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Joanny Ziółkowskiej dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Porzeczkowej 21 w Toruniu (dz. nr 441, obręb 35) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 577/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Ryszarda i Marianny Krzemińskich dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowym przy ul. Malinowskiego 4B w Toruniu (dz. nr 94/9, obręb 59) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 576/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Michała i Moniki Modrzejewskich dla inwestycji polegającej na modernizacji wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Hallera 117 w Toruniu (dz. nr 271, obręb 73) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 575/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Marka Siembab dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej do lokali mieszkalnych nr 6A i 6B w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 13 w Toruniu (dz. nr 91, obręb 4) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 574/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Rafała Krawczyńskiego dla inwestycji polegającej na wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Hallera 99 w Toruniu (dz. nr 323, obręb 73) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 573/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Haliny Kowalskiej dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Pszenicznej 1 w Toruniu (dz. nr 348, obręb 29) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 15.10.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 376/2021Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę hali produkcyjnej z częścią socjalno – biurową przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 75GA, 87-100 Toruń (obręb 45, działki nr 149/4, 149/5) 15.10.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 301/2021Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na montaż, podłączenie, uruchomienie oraz modernizację systemu alarmowego oraz systemu CCTV w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 15.10.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 300/2021Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, w celu dokonania analizy cen rynkowych, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na kompleksową usługę ekspercką polegającą na przyjmowaniu i rozliczaniu dotacji celowych. 15.10.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A