Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 10.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8960790
Data (2018-12-10)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20424
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 968/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu. 07.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 967/2018Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej, na sukcesywne wykonywanie materiałów promocyjnych takich jak: teczki, papier korespondencyjny - listowniki, koperty, papier okolicznościowy - dyplomy, wizytówki, zgodnie z wizualizacją obowiązującą w Urzędzie Miasta Torunia. 07.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 966/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie urządzeń obsługujących punkty dostępowe Wi-Fi w ramach kontynuacji zadania „Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu”: 1. bezprzewodowy punkt dostępowy AP-7662-680B30-WR lub AP-7662-680B40-WR wraz z zestawem montażowym – 2 sztuka 2. bezprzewodowy punkt dostępowy AP-7632-680B30-WR – 6 sztuk 3. system kontroli dostępu dla gości hot-spot (sieć zewnętrzna) EGuest-LIC-10AP Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 1 roku na urządzenia od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 07.12.2018
Informacje o środowisku 29/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308 z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 07.12.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 2. sesji (06.12.2018 r.). 07.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 966/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia znak WGN.6840.3.5.2015.MS z dnia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do zbycia na rzecz osoby prawnej w drodze zamiany 06.12.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 191/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich przy ul. Bema >>Rudelka<< w Toruniu. 06.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 28/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.182.2018.EB 06.12.2018
Zarządzenie PMT 388/2018W sprawie określenia zasad umieszczenia w planie finansowym jednostek oświatowych środków na pokrycie części wydatków związanych z organizowaniem przez te jednostki w trakcie trwania ferii zimowych lub letnich w roku 2019 wypoczynku dzieci i młodzieży 05.12.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 162/2018Data zgromadzenia:09.12.2018
Godzina zgromadzenia:16.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń,przy ulicy Szerokiej 50.
05.12.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 161/2018Data zgromadzenia:08.12.2018
Godzina zgromadzenia:16.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń,przy ulicy Szerokiej 50.
05.12.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 160/2018Data zgromadzenia:07.12.2018
Godzina zgromadzenia:17.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń,przy ulicy Szerokiej 50.
05.12.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 159/2018Data zgromadzenia: 19.12.2018
Godzina zgromadzenia: 17.45 - 18.45
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski (pierzeja południowa) przy Ratuszu Staromiejskim
05.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 27/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT przeznaczonej do wydzierżawienia WGN.6850.26.2017 05.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 26/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT przeznaczonej do użyczenia WGN.6850.7.2018.ANP 05.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 25/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT przeznaczonej do użyczenia WGN.6850.35.2018.ANP 05.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 965/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Usługa w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg Gminy Miasta Toruń na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.". 04.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 964/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Usługa w zakresie przetransportowania 20 samochodów i 1 motoroweru na parking na terenie Torunia.". 04.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 157/2018Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Tarnowskiej 51A w Toruniu (dz. nr 214/3, 214/7 z obrębu 53), zaświadczono o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 04.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 156/2018Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Tarnowskiej 18A w Toruniu (dz. nr 47 z obrębu 53), zaświadczono o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 04.12.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A