Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166942
Data (2020-08-07)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24646
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 451/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia" 06.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 138/2020Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo – usługową nieprzekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku oraz budynku garażowo – gospodarczego, z wykorzystaniem brył istniejących obiektów 1. budowlanych (przerwana budowa) przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu" 06.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 137/2020Informuję, że spółka PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Strobanda/ Grasera w Toruniu (działki nr 130, 132/2, 170, 173/7, 173/8 – obr. 30) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 06.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 136/2020Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej - odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Turystycznej 112C w Toruniu (działka nr 510/6 – obręb 61) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 06.08.2020
Patronaty 88/2020IX edycja Walkathonu "NEUCA dla zdrowia!" 06.08.2020
Petycje 36/2020Petycja w sprawie poprawienia bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz komfortu życia poprzez kompleksowy remont ulicy Przy Skarpie nr 72-88 w Toruniu. 06.08.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.18/2020Radiowa stacja nadawcza Toruń Cergia, ul. Ceramiczna 6 w Toruniu 05.08.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.19/2020Instalacja radiokomunikacyjna (46033N!) TORUŃ POZNAŃSKA (GTO_TORUN_POZNANSKA49) 05.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 450/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych dostawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto (oddzielnie dla każdego zadania) na dostawę do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, 15 kamer szybkoobrotowych PTZ, IP, fullHD, zoom optyczny min. X30. 05.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 135/2020Zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) informuję, że tut. organ w dniu 3 sierpnia 2020 r. decyzją znak: WAiB.6743.33.44.90.2020 AG wniósł sprzeciw do zgłoszenia - złożonego przez spółkę Murapol Real Estate S.A., z siedzibą przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku – Białej, reprezentowaną przez Pana Dariusza Pyrzewskiego - dotyczącego budowy przyłączy i sieci wodociągowych, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych i parkingów oraz instalacją hydrantową w Toruniu (dz. nr 187, 170 – obręb 30) 05.08.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 60/2020Data zgromadzenia: 7.08.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 17:30
Miejsce zgromadzenia: Toruń, przy ul. Grudziądzkiej 17
05.08.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 59/2020Data zgromadzenia: 8.08.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00 - 0:00
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: ul. Droga Starotoruńska 1, na wysokości kościoła NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
Przejście do ul. Droga Starotoruńska 5,
na wysokości Towimoru
Miejsce zakończenia zgromadzenia: ul.Droga Starotoruńska 1, na wysokości kościoła NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła I
05.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 38.1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie położonym przy ul. Królowej Jadwigi 11, Wielkie Garbary, Ślusarskiej w Toruniu (części dz. nr 70, 84, 115 obręb 17 oraz części dz. 310, 311 obręb 15). 05.08.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 622214/2020Instalacja radiokomunikacyjna - (46565N!) TORUŃ ELANA (GTO_TORUN_SKLODOWSKIE7373) 04.08.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 622217/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1008_B, 87-100 Toruń, ul Fałata 35/37 04.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 449/2020Biuro Obsługi Urzędu, Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na: przedłużenie abonamentu na System Informacji Prawnej LEX na kolejny rok dla wariantów zadań 04.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 448/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: "Cięcia pielęgnacyjne i techniczne 17 szt. drzew na terenie cmentarza żydowskiego w Toruniu". 04.08.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A