Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.09.2017
Data (2017-09-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 17989
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 524/2017Wydział Promocji prosi o przesyłanie ofert na druk folderu "Toruń". 22.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 182/2017Dostawa energii elektrycznej 22.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 181/2017Przetarg nieograniczony na „Modernizacja boiska do koszykówki i piłki ręcznej na O/M Na Skarpie w Toruniu przy ul. Bolta 2/ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15. 22.09.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 99/2017Data zgromadzenia: 22.10.2017 r.
Godziny zgromadzenia: 9.00- 20.00
Miejsce zgromadzenia: gen. Józefa Bema pod Areną Toruń - Hala Trasa przejścia: ul.Szosa Chełmińska, ul. Odrodzenia, ul. Uniwersytecka, ul. Szumana, ul. Jęczmienna,ul. gen. Dąbrowskiego, ul. Przy Kaszowniku, ul. Grudziądzka do skrzyżowania z trasą średnicową północną - zakończenie zgromadzenia.
22.09.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 98/2017Data zgromadzenia: 22.10.2017 r.
Godziny zgromadzenia: 9.00- 19.00
Miejsce zgromadzenia: plac Św. Katarzyny Trasa przejścia: ul. św. Katarzyny, minie Rynek Nowomiejski ( po lewej stronie), ul. Królowej Jadwigi, ul. Szeroka, Rynek Staromiejski, ( przemowy), następnie ul. Chełmińska, do Wałów gen. Sikorskiego, dalej al. Jana Pawła II, dojście do placu Rapackiego, łuk Cezara, ul. Różana, Rynek Staromiejski, ul. Żeglarska w stronę Wisły, Bulwar Filadelfijski, w stronę placu 18 stycznia - zakończenie zgromadzenia.
22.09.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 97/2017Data zgromadzenia: 21.10.2017 r.
Godziny zgromadzenia: 9.00- 20.00
Miejsce zgromadzenia: gen. Józefa Bema pod Areną Toruń - Hala Trasa przejścia: ul.Szosa Chełmińska, ul. Odrodzenia, ul. Uniwersytecka, ul. Szumana, ul. Jęczmienna,ul. gen. Dąbrowskiego, ul. Przy Kaszowniku, ul. Grudziądzka do skrzyżowania z trasą średnicową północną - zakończenie zgromadzenia.
22.09.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 96/2017Data zgromadzenia: 21.10.2017 r.
Godziny zgromadzenia: 9.00- 19.00
Miejsce zgromadzenia: plac Św. Katarzyny Trasa przejścia: ul. św. Katarzyny, minie Rynek Nowomiejski ( po lewej stronie), ul. Królowej Jadwigi, ul. Szeroka, Rynek Staromiejski, ( przemowy), następnie ul. Chełmińska, do Wałów gen. Sikorskiego, dalej al. Jana Pawła II, dojście do placu Rapackiego, łuk Cezara, ul. Różana, Rynek Staromiejski, ul. Żeglarska w stronę Wisły, Bulwar Filadelfijski, w stronę placu 18 stycznia - zakończenie zgromadzenia.
22.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 185/2017Przetarg nieograniczony na opracowanie „studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą” w Toruniu. 21.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 183/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta”. 21.09.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 95/2017Data zgromadzenia: 23.09.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 18:00 - 19:00
Miejsce zgromadzenia: Chodnik przed wejściem do budynku przy ulicy Moniuszki 15/21
21.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 523/2017Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, zwraca się z prośbą o przygotowanie i złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie aplikacji do obsługi zgłoszeń o nasadzenie drzew dla miasta Torunia 20.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 522/2017Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na dostawę jednego przełącznika Switch, dostawę jednego firewall, dostawę modułu "Synergis", dostawę i wymianę 10 czujników kontroli dostępu, dostawę dwóch kamer. 20.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 521/2017Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na udostępnienie i wdrożenie internetowej platformy (generator ofert) do obsługi procedury zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń, w trybach opisanych w art. 11 oraz art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). 20.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 520/2017Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę 1 szt. urządzenia HID VertX V100. 20.09.2017
Zarządzenie PMT 257/2017w sprawie Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Torunia 20.09.2017
Zarządzenie PMT 256/2017w sprawie uregulowania zasad nadzoru nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Toruń 20.09.2017
Zarządzenie PMT 255/2017w sprawie powołania Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Torunia do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Torunia w roku 2017 dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 20.09.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 94/2017Data zgromadzenia: 22.09.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 18:00 - 19:30
Miejsce zgromadzenia: Fosa Staromiejska, plac przed wejściem pod arkady
20.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 519/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na utwardzenie terenu, wykonanie i montaż huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na terenie miasta Torunia. 19.09.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 518/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę ogrodzenia panelowego na stalowe spawane na placach zabaw. 19.09.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A