Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 16.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10115807
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 202/2012

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych oraz zatwierdzenia regulaminu pracy

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
03.07.2012
Data wejścia w życie:
03.07.2012
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Zarządzenie PMT 90/2011


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Romuald Popławski
Data wytworzenia: 03-07-2012
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 05-07-2012 12:51:47
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 05-07-2012 13:03:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A