Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15872372
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 389/2012

w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
06.09.2012
Data wejścia w życie:
06.09.2012
Utrata mocy:
12.03.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załcznik nr 1 - Zasady i tryb przyznawania Stypendium
- :Załącznik nr 2 - umowa sypendialna
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 724/2014
Uchwała RMT 737/2017
Uchwała RMT 330/2016
Uchwała RMT 577/2021
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 382/2008


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 14-09-2012
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 14-09-2012 10:45:15
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2021 09:07:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A