Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13167045
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 388/2012

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.10.2012
Data wejścia w życie:
10.10.2012
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Zarządzenie PMT 174/2011


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 10-10-2012
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 23-10-2012 10:25:16
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 23-10-2012 10:27:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A