Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 17.01.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 435/2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.11.2012
Data wejścia w życie:
15.12.2012
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Wykaz przystanków komunkacyjnych na terenie miasta Torunia udostępnionych przewoźnikom i operatorom publicznego transportu zbiorowego.
- :Warunki i zasady korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 3019
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 798/2014
Uchwała RMT 189/2015
Uchwała RMT 269/2016
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 30-11-2012
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 30-11-2012 13:49:10
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 04-05-2017 13:41:09
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A