Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 11.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12967934
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 436/2012

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.11.2012
Data wejścia w życie:
01.01.2013
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 30-11-2012
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 30-11-2012 14:56:52
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 30-11-2012 14:59:30
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A