Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15873965
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 483/2013

w sprawie przyjęcia Programu Gminy Miasta Toruń na rzecz wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2013-2015.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.01.2013
Data wejścia w życie:
24.01.2013
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Program GMT na rzcz wpierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 302/2008


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 31-01-2013
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 31-01-2013 11:47:28
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 31-01-2013 11:52:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A