Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15872488
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 17/2013

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Toruński Rower Miejski (TRM).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
28.03.2013
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :17-siwz
- :17-wzór umowy
- :17-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- :17_odp na pytania_05_04
- :17-informacja o wynikau przetargu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data wytworzenia: 28-03-2013
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 28-03-2013 14:01:17
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 30-04-2014 13:31:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A