Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 22.06.2018

Liczba wejść na stronę: 8290890
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Obwieszczenie RMT 4/2013

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.04.2013
Data wejścia w życie:
25.04.2013
Utrata mocy:
30.04.2016
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 1742
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 29-04-2013
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 29-04-2013
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 03-11-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A