Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15874023
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 536/2013

w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia”.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.05.2013
Data wejścia w życie:
22.06.2013
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia”
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 890/2018
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 29-05-2013
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 29-05-2013 12:52:51
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 07-06-2013 15:10:06
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A