Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15872438
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 609/2013

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy do 2020 r.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.09.2013
Data wejścia w życie:
26.09.2013
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :MPPZiALRP
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 02-10-2013
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 02-10-2013 12:20:39
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2013 12:22:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A