Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 11.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12967932
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 347/2013

w sprawie ujednolicenia procedury postępowania dotyczącego wynajmu gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.09.2013
Data wejścia w życie:
18.09.2013
Utrata mocy:
08.06.2017
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 18-09-2013
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 08-10-2013 11:47:31
Kto zmodyfikował: Ewa Zoch
Data ostatniej modyfikacji: 22-06-2017 15:08:00
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A