Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15874045
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 631/2013

w sprawie „Programu wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020”.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.10.2013
Data wejścia w życie:
24.10.2013
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - program
- :Załącznik - diagnoza
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 626/2009


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 31-10-2013
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 31-10-2013 12:00:42
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 31-10-2013 12:07:35
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A