Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15872548
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 651/2013

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2014.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.11.2013
Data wejścia w życie:
01.01.2014
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - program
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 26-11-2013
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 26-11-2013 11:32:27
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 26-11-2013 11:33:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A