Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 22.06.2018

Liczba wejść na stronę: 8290866
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 678/2013

w sprawie Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.12.2013
Data wejścia w życie:
19.12.2013
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - program
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 30-12-2013
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 30-12-2013
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 30-12-2013
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A