Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15873982
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 678/2013

w sprawie Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.12.2013
Data wejścia w życie:
19.12.2013
Utrata mocy:
19.07.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - program
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 891/2018
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 30-12-2013
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 30-12-2013 08:51:08
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 24-07-2018 08:52:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A