Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 08.12.2016

Liczba wejść na stronę: 6328947
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 26/2014

Wydział Środowiska i Zieleni zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pomiarów współrzędnych płaskich i wysokości punktów dla 16 reperów zlokalizowanych na powierzchni oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.01.2014
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
28.01.2014
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Szczepan Burak
Data wytworzenia: 22-01-2014
Kto opublikował: Halina Pomianowska
Data publikacji: 22-01-2014
Kto zmodyfikował: Halina Pomianowska
Data ostatniej modyfikacji: 30-04-2014
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A