Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 28.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11822557
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 846/2014

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Torunia”.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
04.09.2014
Data wejścia w życie:
04.09.2014
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Program usuwania azbestu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 09-09-2014
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 09-09-2014 12:57:55
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 09-09-2014 13:00:45
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A