Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15872417
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 878/2014

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.10.2014
Data wejścia w życie:
15.11.2014
Utrata mocy:
04.10.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Wniosek o przyznanie stypendium
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 2976
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 536/2017
Uchwała RMT 900/2018
Uchwała RMT 218/2019
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 30-10-2014
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 30-10-2014 11:07:43
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 20-09-2019 09:46:11
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A