Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15872661
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 892/2014

w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.10.2014
Data wejścia w życie:
23.10.2014
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Program współpracy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 30-10-2014
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 30-10-2014 13:28:17
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 30-10-2014 13:29:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A