Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.01.2019

Liczba wejść na stronę: 9140427
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 54/2015

GMINA MIASTA TORUŃ URZĄD MIASTA W TORUNIU, 87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 Organizator konkursu ogłasza KONKURS Architektoniczno-urbanistyczny pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu”.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
05.02.2015
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :regulamin-ost
- :załaczniki _komplet_ost
- :zał. 1 dokumentacja fotograficzna
- :zał. 2 Inwentaryzacja dendrologiczna
- :zał. 3 mapa syt.-wys. z oznaczonymi granicami opracowania
- :zał. 4 mapa ewidencyjna i wypis
- :zał. 5 WSK Jordanki
- :zał. 6 CSW
- :zał. 7 Pomnik Jana Pawła II
- :zał. 9 wypis i wyrys z mpzp
- :zał. 10 wypis i wyrys ze zmiany mpzp
- :zmiana regulaminu 13.02.2015
- :Odp. 13.02.2015
- :Zał. nr 1a 13.02.2015
- :informacja 17.02.2015
- :zał. 8 Wizualizacje WSK Jordanki
- :Odp. 24.02.2015
- :zmiana terminu składania wniosków 26.02.2015
- :odpowiedzi 19.03.2015
- :odpowiedzi 27.03.2015
- :decyzja Sądu Konkursowego 30.04.2015
- :zal
- :oceny prac
- :protokol_zatwierdzony
Tekst ujednolicony dokumentu:
Załączniki:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Przemysław Nykiel
Kto wytworzył: Joanna Nosewicz Lewandowska
Data wytworzenia: 05-02-2015
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 05-02-2015 15:06:01
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 16-07-2015 15:06:01
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A