Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15872695
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 171/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
29.10.2015
Data wejścia w życie:
01.01.2016
Utrata mocy:
01.01.2017
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 3387
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 205/2015
Uchwała RMT 453/2016
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 879/2014


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 04-11-2015
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 04-11-2015 13:54:06
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 03-11-2016 10:26:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A