Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 11.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12967961
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 3/2016

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dla lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.01.2016
Data wejścia w życie:
01.02.2016
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Romuald Popławski
Data wytworzenia: 13-01-2016
Kto opublikował: Maria Wiśniewska
Data publikacji: 18-01-2016 10:23:37
Kto zmodyfikował: Maria Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 18-01-2016 10:25:32
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A