Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15873846
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 4/2016

w sprawie nowej lokalizacji mostu zachodniego lub/i budowy drugiej nitki mostu im. Piłsudskiego w technologii "most w 3 miesiące". (data wpływu:04.03.2016r.)

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.03.2016
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :pismo do PMT o opinię
- :pismo informujące o wystąpieniu o opinię PMT
- :Opinia PMT
- :rozstrzygnięcie petycji - uchwała nr 310/16 RMT
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: mieszkaniec
Data wytworzenia: 10-03-2016
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 10-03-2016 14:22:40
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 19-05-2016 11:32:38
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A