Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 07.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13166982
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 268/2016

w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
07.04.2016
Data wejścia w życie:
30.04.2016
Utrata mocy:
11.08.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
- :WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1405
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 898/2018
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 310/2012


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 14-04-2016
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 14-04-2016 09:10:38
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 27-07-2018 12:56:30
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A