Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15872556
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 6/2016

w sprawie konieczności zachowanie rezerwy terenu na przyszłe rozwiązania komunikacyjne na ul. Aleksandrowskiej.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
02.07.2016
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :wystąpienie o opinię PMT
- :Opinia PMT
- :rozstrzygnięcie petycji - uchwała nr 406/16 RMT
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: Przewodniczący RMT
Data wytworzenia: 05-07-2016
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 05-07-2016 08:33:39
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 13-09-2016 12:46:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A