Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15872551
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 454/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.10.2016
Data wejścia w życie:
01.01.2017
Utrata mocy:
01.01.2018
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3832
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 681/2017
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 172/2015


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 03-11-2016
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 03-11-2016 10:26:41
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 29-11-2017 12:11:27
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A