Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13830584
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Obwieszczenie RMT 31/2016

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.10.2016
Data wejścia w życie:
08.11.2016
Utrata mocy:
29.11.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3864
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 03-11-2016
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 03-11-2016 11:08:45
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 05-12-2019 13:49:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A