Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 28.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11822997
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 33/2017

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w okresie od 1.04.2017 r. - do 31.12.2017 r. w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta oraz w 2017 r. pn. Wigilia dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim w Toruniu

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
08.02.2017
Data wejścia w życie:
08.02.2017
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Aleksandra Iżycka
Data wytworzenia: 08-02-2017
Kto opublikował: Ewa Zoch
Data publikacji: 16-02-2017 09:58:25
Kto zmodyfikował: Ewa Zoch
Data ostatniej modyfikacji: 16-02-2017 09:59:37
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A