Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 16.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10115770




Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 6/2017

Petycja w sprawie wpisania ul. Żywicznej do "programu budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019"

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.05.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WGK
Kto wytworzył: Michał Sypniewski
Data wytworzenia: 12-05-2017
Kto opublikował: Dariusz Nadolski
Data publikacji: 12-05-2017 14:26:34
Kto zmodyfikował: Dariusz Nadolski
Data ostatniej modyfikacji: 12-05-2017 14:27:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A