Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 11.07.2020

Liczba wejść na stronę: 12968082
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 149/2017

w sprawie przyjęcia procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
08.06.2017
Data wejścia w życie:
08.06.2017
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 08-06-2017
Kto opublikował: Ewa Zoch
Data publikacji: 13-06-2017 11:37:24
Kto zmodyfikował: Ewa Zoch
Data ostatniej modyfikacji: 13-06-2017 11:38:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A