Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15874002
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 681/2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.11.2017
Data wejścia w życie:
01.01.2018
Utrata mocy:
01.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 4741
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 954/2018
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 454/2016


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 29-11-2017
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 29-11-2017 12:09:35
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 24-10-2018 11:16:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A