Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.01.2022

Liczba wejść na stronę: 18633852
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 682/2017

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.11.2017
Data wejścia w życie:
01.01.2018
Utrata mocy:
31.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1 - obszar, na którym mogą być stosowane zwolnienia od podatku
- :Załącznik nr 2 - LISTA BRANŻ CHRONIONYCH, ZANIKAJĄCYCH I PREFEROWANYCH
- :Załącznik nr 3 - ZGŁOSZENIE zamiaru korzystania ze zwolnienia
- :Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE o prowadzeniu działalności gospodarczej w nieruchomości objętej zwolnieniem
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 4742
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 29-11-2017
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 29-11-2017 12:12:03
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 07-12-2017 08:23:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A