Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 16.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10115805
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Interpelacje, wnioski, zapytania

Odpowiedzi na interpelację oraz wnioski i zapytania złożone między sesjami.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.12.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: BRM
Data wytworzenia: 07-12-2017
Kto opublikował: Piotr Pyrek
Data publikacji: 07-12-2017 13:00:33
Kto zmodyfikował: Piotr Pyrek
Data ostatniej modyfikacji: 07-12-2017 13:01:11
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A