Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.01.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia w trybie ustawy PZP 4/2018

Przetarg nieograniczony na zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Toruńska Agenda Kulturalna

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
18.01.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :4- wzór umowy
- :4-siwz
- :4-formularz ofertowy
- :4_program cyklicznych wydarzeń kulturalnych
- :4_JEDZ
- :4_odp. na pytania_uzupełenienie wzoru umowy
- :4-zestawienie ofert
- :4-wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: WP
Kto wytworzył: Wku
Data wytworzenia: 18-01-2018
Kto opublikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data publikacji: 18-01-2018 14:14:42
Kto zmodyfikował: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2018 14:14:42
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A