Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 23.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13795753




Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 898/2018

w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.07.2018
Data wejścia w życie:
11.08.2018
Utrata mocy:
02.05.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1 - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
- :Załącznik nr 2 - WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 3919
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 107/2019
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 268/2016


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 24-07-2018
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 24-07-2018 08:39:34
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 28-10-2019 13:51:57
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A