Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 17.01.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Interpelacje, wnioski, zapytania

Wnioski złożone między sesjami wraz z odpowiedziami oraz uzupełnienia wcześniejszych odpowiedzi.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.09.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: BRM
Data wytworzenia: 04-09-2018
Kto opublikował: Piotr Pyrek
Data publikacji: 04-09-2018 09:44:01
Kto zmodyfikował: Piotr Pyrek
Data ostatniej modyfikacji: 04-09-2018 09:45:13
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A