Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 19.08.2019
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 953/2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.10.2018
Data wejścia w życie:
01.01.2019
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5435
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 680/2017


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 24-10-2018
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 24-10-2018 11:05:25
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 26-10-2018 12:07:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A