Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 16.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10115820
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Interpelacje, wnioski, zapytania

Uzupełnienie odpowiedzi na wnioski i zapytania z 2. sesji RMT.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
31.12.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :uzupełnienie wniosku radnego W. Klabuna
- :uzupełnienie wniosku radnego B. Jóźwiaka
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: BRM
Data wytworzenia: 31-12-2018
Kto opublikował: Joanna Szewczyk
Data publikacji: 31-12-2018 11:28:15
Kto zmodyfikował: Joanna Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 09-01-2019 09:34:14
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A