Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327775
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 104/2019

usunięcie odpadów o kodzie o kodzie 04 02 09 - odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery), pozostawionych przez ich dotychczasowego posiadacza na nieruchomości przy ul. Włocławskiej 325 w Toruniu (działka nr 98/3), będącej własnością osób fizycznych oraz ich zagospodarowanie zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
01.03.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
09.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 01-03-2019
Kto opublikował: Łukasz Naskręt
Data publikacji: 01-03-2019 13:44:46
Kto zmodyfikował: Łukasz Naskręt
Data ostatniej modyfikacji: 01-03-2019 13:47:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A