Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327796
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 24/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 marca 2019r. znak WGN.6840.1.59.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Klonowica 41 m.7)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
04.03.2019
Data wejścia w życie:
05.03.2019
Utrata mocy:
27.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie html
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 04-03-2019
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 04-03-2019 10:13:10
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 04-03-2019 10:15:18
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A