Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327795
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 107/2019

Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Drzewa dla Legionów - budżet partycypacyjny".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
04.03.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
12.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :inf o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jolanta Swinarska
Data wytworzenia: 04-03-2019
Kto opublikował: Anna Falkowska
Data publikacji: 04-03-2019 10:13:53
Kto zmodyfikował: Anna Falkowska
Data ostatniej modyfikacji: 18-03-2019 12:35:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A