Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327829
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 112/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny na pełnienia nadzoru konserwatorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu" ( nr POIS.02.05.00-00-089/16 ) dofmasowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
05.03.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Informacja
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Kamila Pietruszewska
Data wytworzenia: 05-03-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 05-03-2019 11:32:41
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 19-03-2019 11:25:28
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A