Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327827
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 113/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Boisko i bieżnia wraz z elementami sportowymi towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
05.03.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał.1
- :zał.2
- :zał.3
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Zbigniew Wysocki
Data wytworzenia: 05-03-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 05-03-2019 12:36:34
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 05-03-2019 12:38:14
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A