Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10327741
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 25/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do użyczenia, wydzierżawienia.WGN.6850.40.2018.EB, WGN.6845.4.2019

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
05.03.2019
Data wejścia w życie:
06.03.2019
Utrata mocy:
27.03.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Wiktor Krawiec
Data wytworzenia: 06-03-2019
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 06-03-2019 14:05:02
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 06-03-2019 14:06:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A