Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 24.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13796196
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Sprawozdania 2/2019

Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2018 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
04.04.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 29-03-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 04-04-2019 16:23:43
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 04-04-2019 16:25:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A